Chemie

meer informatie

Energie

meer informatie

Forensisch

meer informatie

Materiaal

meer informatie

Markten

Icon Chemische Analyse

Chemie


Chemische analyse van de elementen CHNS en Cl in micro en macro stalen voor onderzoek in zowel de chemische als de farmaceutische industrie.

meer informatie

Icon Agraranalyse

Agro


Agrarische analyses voor de bepaling van de elementaire samenstelling van bodem en planten of voedsel.

meer informatie

Icon Brennstoffanalyse

Energie


Analyse van brandstoffen ten behoeve van de bepaling van de calorische waarde en de zuiverheid van kolen, biomassa en vaste afval.

meer informatie

Icon Forensik

Forensisch


Bij diverse forensische toepassingen levert stabiele isotopen analyse een duidelijk inzicht in de herkomst van een staal.

meer informatie

Icon Umweltanalyse

Milieu


Bepaling von somparameters zoals TOC, TNb etc. voor water-, bodem- en milieuanalyse evenals de koolstofcyclus of klimaatparameters.

meer informatie

Icon Werkstoffe

Materiaal


Analyse van de elementen C, S, O, N en H in metalen en anorganische materialen. Ideaal voor gieterijen, staalfabrieken, de automobiel- en halfgeleiderindustrie.

meer informatie