• Motiv Chemie
    GOED OM TE WETEN,
    dat ik mijn resultaten
    kan vertrouwen.

Chemie

Icon Chemie

Jarenlange ervaring maakt onze toestellen bijzonder geschikt voor de bepaling van de elementen CHNOS.

Belangrijk is het grote dynamisch detectiebereik van <0,01 tot 100%. Zelfs bij grote verschillen in de relatieve concentratie is dit bereik mogelijk (bijvoorbeeld bij sporen van stikstof in aanwezigheid van hoge koolstof concentraties). De Elementar analysatoren zijn tevens geschikt voor het gebruik van grote stalen, gaande van <1mg tot meerdere grammen. Dit grote toepassingsbereik met zowel universele alsook speciale toestellen wordt alleen bereikt door Elementar.

Moderne elementanalyse is geëvolueerd van klassieke toepassingen in de organische chemie en farmaceutische wetenschappen richting andere toepassingen zoals de controle van industriële producten, geologisch-, agrarisch- en milieuonderzoek, biotechnologie, koolstof en minerale olieanalyse evenals de echtheid en de herkomst van de stalen.

Koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof en zwavel zijn de basiselementen van de natuur. De bepaling van de kwantitatieve samenstelling in de meest variërende combinaties is de basis en het hoofddoel van het ELEMENTAR portfolio.

Door kwantitatieve ontbinding bij hoge temperaturen worden vaste of vloeibare substanties omgevormd in gasvormige verbindingen. Dit gasmengsel wordt opgezuiverd, opgesplitst in zijn relatieve komponenten en door efficiënte detectoren met een hoge precisie en juistheid (tot ±0.1% relatief) gemeten.

Produkten voor chemisch onderzoek

UNICUBE®

Elementanalyse is nooit eenvoudiger geweest

meer informatie

vario EL cube

Onze flexibele oplossing voor semi macro analyse

meer informatie

vario MACRO cube

De enige echte CHNS macro analysator

meer informatie

vario MAX cube

Een nieuwe dimensie voor CN en CNS analyses

meer informatie

rapid OXY cube®

Wordt OXYted van zuurstof analyses

meer informatie

UNICUBE® trace

Matrix onafhankelijke bepaling van N en C op sporenniveau

meer informatie