• Motiv Umwelt Mädchen an einem Fluss
    GOED OM TE WETEN,
    dat kinderen hier
    veilig kunnen spelen.

Milieu

Icon Umwelt

Precieze resultaten en milieu vriendelijke methoden maken onze toestellen bijzonder geschikt voor het milieu onderzoek.

Het gehalte aan totaal organische koolstof (TOC) in water en vaste stalen is één van de meest belangrijke screening parameters in het milieuonderzoek. Of het nu gaat om de beoordeling van de waterkwaliteit of het recycleren van residuen - er gaat niets zonder TOC.

TOC analysator: Meer dan 40 jaar ervaring in milieu- en wateranalyse

Sinds tientallen jaren vertrouwen gebruikers in de milieu- en wateranalyse op TOC analysatoren van ELEMENTAR. Met één enkele erg flexibele TOC analysator kan het hele spectrum van ultra puur water, afvalwater tot slib en vaste stalen worden afgedekt. In vloeibare stalen kan naast de TOC ook simultaan het gehalte aan totaal stikstof (TNb) worden bepaald. Zelfs lastige stalen zoals zeewater of geconcentreerde chemicaliën en zuren zijn geen uitdaging meer. Het meetbereik gaat van een onderste detectielimiet van of 3 µg/l (vario TOC cube) tot 100,000 mg/l (vario TOC select).

Betrouwbare TOC analyse door effectieve ontsluiting

Door echte katalytische hoge temperatuurontsluiting bij 850°C wordt de volledige oxidatie van het TOC gegarandeerd. Om werking over een lange periode mogelijk te maken wordt de katalysator beschermd tegen schadelijke stoffen zoals zouten, door een speciale gepatenteerde techniek. Al tijdens de ontwikkeling van de TOC analysator is zorg gedragen voor een goede toegankelijkheid van alle onderdelen die een regelmatig onderhoud vereisen. De verbrandings- en adsorptiebuizen kunnen bijvoorbeeld binnen enkele minuten worden vervangen.

Volledig geautomatiseerde TOC analyse in water en vaste stalen

Vanzelfsprekend is de staaltoevoer voor vloeibare stalen volledig geautomatiseerd. Maar ook de TOC in vaste stoffen kan worden geanalyseerd met behulp van een geautomatiseerde stalentoevoer. Het staal hoeft alleen te worden ingewogen in tinnen capsules en op de monstercarrousel worden geplaatst. Zelfs het wisselen van modus (vloeibaar tot vast) gebeurt in minder dan 5 minuten. Met analysetijden van 3 tot 4 minuten zijn ELEMENTAR's TOC toestellen de echte werkpaarden voor het routine onderzoek binnen een milieu- of waterlaboratorium.

Produkten voor milieuonderzoek

vario TOC select

TOC/TNanalyse voor milieuonderzoek

meer informatie

vario TOC cube

TOC/TNb analyse zonder beperkingen

meer informatie

soli TOC® cube

Het veelzijdige toestel voor de temperatuur afhankelijke differentiatie van de koolstofspeciatie in vaste stalen

meer informatie

acquray® Series

Een nieuwe wereld van TOC-analyse en nog veel meer

meer informatie